YouTube Facebook

U kunt Inca Educa helpen als donateur met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage.
U kunt meerjarige donaties in de vorm van een lijfrente beschikbaar stellen. Wij helpen u daar graag bij.

Op dit moment beschikt Inca Educa over een bestand van 300 incidentele en vaste donateurs

U kunt uw bijdrage overmaken op:

Rabobank rekeningnr. IBAN NL84RABO 039 31 25 866
t.n.v. "Steunstichting Inca Educa, Apeldoorn"
onder vermelding van "donatie Inca Educa"

Vermeld s.v.p. uw adresgegevens c.q. e-mailadres voor het toezenden van de nieuwsbrief.

Als donateur ontvangt u enkele keren per jaar een nieuwsbulletin over de ontwikkelingen en vorderingen van het werk van Inca Educa.

Leerlingen