YouTube Facebook

Inca Educa is een vakschool voor kansarme jongeren in Cusco, Peru

De school biedt leerlingen tegen een kleine maandelijkse vergoeding – die veel lager is dan bij andere instituten - beroepsonderwijs in combinatie met persoonlijke ontwikkeling. Met een vakopleiding én een stevige sociale bagage staan ze sterker in het leven. Inca Educa geeft jongeren uit probleemgezinnen en achterstandssituaties zicht op een betere toekomst.

Schoolgebouw

Inca Educa is het verhaal van de Apeldoornse Marleen Hoogeboom. Zij vertrok na haar studie ontwikkelingssociologie aan de Wageningen Universiteit als 26-jarige naar Cusco Peru en ging daar aan de slag met straatkinderen. In 2002 startte zij met een inloophuis, waar kinderen even konden bijkomen van hun straatleven, een douche (leerden!) nemen of hun kleren wasten. Om deze kinderen kansen te geven op beter werk en beter inkomen is Inca Educa al snel gestart met workshops zoals brood bakken, koken en computerles. Beetje bij beetje zijn de workshops vervangen door cursussen en uiteindelijk door volwaardige beroepsopleidingen.

Sinds die tijd is Inca Educa uitgegroeid van een klein project naar een door de staat erkende professionele vakschool met (in 2019) 450 a 500 leerlingen per trimester / 1800 a 2000 inschrijvingen per jaar. Vanaf 2020 is ten gevolge van de Coronapandemie de school enige tijd gesloten geweest en is het aantal leerlingen  kleiner.Wat niet is veranderd in al die jaren is de onverminderde aandacht voor de integrale ontwikkeling van de leerlingen. Jongeren die werken aan hun eigen ontplooiing, vertrouwen krijgen en waarden en normen leren, staan steviger in hun schoenen en hebben meer kansen op de arbeidsmarkt.

Financiering

Een enthousiast team van Peruaanse docenten en medewerkers leidt de vakschool en werkt nauw samen met het bedrijfsleven. De school ontvangt geen subsidie of overheidsgelden. Het schoolteam zoekt steeds naar toepasselijke manieren om haar activiteiten te financieren. Zo geeft men curusssen aan gemeenten en andere NGO's  die geen beroepsopleiding hebben. Daardoor blijft de school laagdrempelig: het schoolgeld voor leerlingen is veel lager dan bij andere particuliere opleidingsinstituten in Peru.

Steun uit Nederland

Een onmisbare bron van inkomsten vanaf de start is het geld dat de vakschool ontvangt van donaties en fondsen uit Nederland. De Nederlandse steunstichting Inca Educa werft sinds 2002 donateurs, zoekt fondsen en initieert acties om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Alle giften, klein en groot, zijn welkom. De steunstichting in Nederland werkt louter met vrijwilligers. Alle donaties en giften die de Nederlandse steunstichting ontvangt komen geheel ten goede aan de activiteiten van Inca Educa in Peru. Dit maakt de vakschool in Cusco betaalbaar voor leerlingen. Inca Educa Peru werkt toe naar volledige financiële zelfstandigheid. Eind 2019 kon Inca Educa het reguliere onderwijsprogramma geheel zelfstandig bekostigen. De steunstichting zou tot eind 2022 nog bijdragen aan het  project Persoonlijke ontwikkeling en kinderopvang en ook aan de financiering van een nieuwe school,waarvan de grond imiddels is gekocht. Ten gevolge van de coronacrisis was de school in 2020 en 2021 voor een belangrijk deel gesloten en liepen de inkomsten fors terug. Door noodsteun uit Nederland en forse bezuinigingsmaatregelen wist Inca Educa te overleven. De steunstichting zal de komende jaren haar ondersteuning blijven voortzetten totdat de situatie is genormaliseerd.