YouTube Facebook

Inca Educa werkt met een grote doelgroep:Kansarme vrouw

  • Voor jongeren uit achterstandssituaties (vanaf 17 jaar) is er vakscholing;
  • voor baby’s en kleine kinderen van de leerlingen van de vakschool is er een crèche;
  • voor jonge moeders en vaders is een speciaal programma ontwikkeld.

Alle deelnemers van Inca Educa zijn afkomstig uit arme gezinnen uit Cusco, een stad met circa 400.000 inwoners in de hooglanden van Peru. De werkloosheid in Cusco is hoog en veel jongeren zijn niet in de gelegenheid zich goed te voor te bereiden op de arbeidmarkt en verlaten het onderwijs voortijdig. Door problemen in het gezin zijn jongeren al vroeg verantwoordelijk voor broertjes en zusjes, tienermoeders haken af om voor hun baby te zorgen, en in veel gezinnen is simpelweg geen geld en/of gelegenheid voor een opleiding aan een van de staatsscholen, laat staan voor de duurdere particuliere instituten, omdat deze jongeren moeten werken voor hun levensonderhoud. Dat maakt deze groep extra kwetsbaar, want zonder opleiding en ontwikkeling is de kans op een baan - en een basisinkomen - heel klein. Inca Educa zet zich in voor deze jongeren door vakopleidingen en stages aan te bieden en de leerlingen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.