YouTube Facebook

In 2013 heeft Inca Educa een begin gemaakt met het realiseren van het leerwerkbedrijf bakkerij 'El Tulipan'. Daarmee worden drie doelen gediend:

  • het levert stageplekken voor de leerlingen op;
  • het geeft meer bekendheid aan het werk van Inca Educa en;
  • het draagt bij aan het verwerven van meer eigen inkomsten, waardoor de organisatie minder afhankelijk wordt van subsidies en giften.

De kosten van een vestiging met eigen personeel waren te groot.Het leerwerkbedrijf is daarom na enige jaren weer gevestigd in de school, waar een keine winkel is geopend. Deze levert bescheiden inkomsten op.

Bakkersopleiding