YouTube Facebook

In Nederland hebben we in november een jubleumfeest georganiseerd voor donateurs en belangstellenden. Daar hebben we de geschiedenis en groei van Inca Euca geschetst. De Wageningen Universiteit heeft verteld over een onderzoek dat is uitgevoerd bij Inca Educa onder leerlingen en oud leerlingen.

Onderzocht is wat de waarde van  een Cetpro (vakschool) is, wat de leerlingen aan de opleiding van Inca Educa hebben gehad en waar ze terecht zijn gekomen. We hebben we een blik in de toekomst geworpen en er is een start gemaakt met de  campage voor nieuwe huisvesting. Het feest is afgesloten met  muziek een een peruaanse maaltijd.

Er is een nieuwe film gemaakt over Inca Educa. Bekijk deze op ons YouTube kanaal of in de rechterkolom van de homepagina. We hebben ook een boekje uitgebracht over heden, verleden en toekomst.  

Foto's jubileumfeest

Een nieuw schoolgebouw