Inca Educa werkt met een grote doelgroep:leerling-thuis-1

  • Voor jongeren uit achterstandssituaties (vanaf 17 jaar) is er vakscholing;
  • voor baby’s en kleine kinderen van de leerlingen van de vakschool is er een crèche;
  • voor jonge moeders is een speciaal programma ontwikkeld.

Alle deelnemers van Inca Educa zijn afkomstig uit arme gezinnen uit Cusco, een stad met circa 400.000 inwoners in de hooglanden van Peru. De werkloosheid in Cusco is hoog en veel jongeren zijn niet in de gelegenheid zich goed te voor te bereiden op de arbeidmarkt en verlaten het onderwijs voortijdig. Door problemen in het gezin zijn jongeren al vroeg verantwoordelijk voor broertjes en zusjes, tienermoeders haken af om voor hun baby te zorgen, en in veel gezinnen is simpelweg geen geld en/of gelegenheid voor een opleiding aan een van de staatsscholen, laat staan voor de duurdere particuliere instituten, omdat deze jongeren moeten werken voor hun levensonderhoud. Dat maakt deze groep extra kwetsbaar, want zonder opleiding en ontwikkeling is de kans op een baan - en een basisinkomen - heel klein. Inca Educa zet zich in voor deze jongeren door vakopleidingen en stages aan te bieden en de leerlingen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Visie, missie en doelstelling

Lees hier meer over de visie, missie en doelstelling van Inca Educa

lucho-marleen-10-jaar

Inca Educa is het verhaal van de Apeldoornse Marleen Hoogeboom. Zij vertrok na haar studie ontwikkelingssociologie aan de Wageningen Universiteit als 26-jarige naar Cusco Peru en ging daar aan de slag met straatkinderen. In 2002 startte zij met een inloophuis, waar kinderen even konden bijkomen van hun straatleven, een douche (leerden!) nemen of hun kleren wasten. Om deze kinderen kansen te geven op beter werk en beter inkomen is Inca Educa al snel gestart met workshops zoals brood bakken, koken en computerles. Beetje bij beetje zijn de workshops vervangen door cursussen en uiteindelijk door volwaardige beroepsopleidingen.

Sinds die tijd is Inca Educa uitgegroeid van een klein project naar een door de staat erkende professionele vakschool met (in 2016) 500 leerlingen per trimester /2000 inschrijvingen per jaar. Wat niet is veranderd in al die jaren is de onverminderde aandacht voor de integrale ontwikkeling van de leerlingen. Jongeren die werken aan hun eigen ontplooiing, vertrouwen krijgen en waarden en normen leren, staan steviger in hun schoenen en hebben meer kansen op de arbeidsmarkt.

 Financiering

Een enthousiast team van Peruaanse docenten en medewerkers leidt de vakschool en werkt nauw samen met het bedrijfsleven. De school ontvangt geen subsidie of overheidsgelden. Het schoolteam zoekt steeds naar toepasselijke manieren om haar activiteiten te financieren. Daardoor blijft de school laagdrempelig: het schoolgeld voor leerlingen is veel lager dan bij andere particuliere opleidingsinstituten in Peru.

Steun uit Nederland

Een onmisbare bron van inkomsten is het geld dat de vakschool ontvangt van donaties en fondsen uit Nederland. De Nederlandse steunstichting Inca Educa werft donateurs, zoekt fondsen en initieert acties om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Alle giften, klein en groot, zijn welkom. De steunstichting in Nederland werkt louter met vrijwilligers. Alle donaties en giften die de Nederlandse steunstichting ontvangt komen geheel ten goede aan de activiteiten van Inca Educa in Peru. Dit maakt de vakschool in Cusco betaalbaar voor leerlingen. Inca Educa Peru werkt toe naar volledige financiële zelfstandigheid.

Bekijk hier de Inca Educa animatie icon youtube

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ok