defile-voor-de-dag-van-Cusco

Visie

Inca Educa positioneert zich als een leidende organisatie op het gebied van vakscholing en integrale ontwikkeling, die bijdraagt aan de verbetering van de levensstandaard van arme tieners, jongeren en jongvolwassenen en daarbij aandacht besteedt aan etnische achtergronden van jongeren.

Missie

Bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme, buitengesloten en kwetsbare jongeren met nadruk op integrale vakscholing, algemene vorming en burgerschapsvorming.

Doelstelling

Bevorderen van het verbeteren van vaktechnische capaciteiten en algemene vorming van jongeren, alsmede het verbeteren van de relatie tussen jonge ouders door het behandelen van thema’s op het gebied van opvoeden & relaties en gendervraagstukken, met als doel jongeren in staat te stellen onder betere voorwaarden op de arbeidsmarkt te integreren en hun besef van rechten en plichten, alsmede hun participatie op sociaal vlak te vergroten.

Inca Educa werkt met een grote doelgroep:leerling-thuis-1

  • Voor jongeren uit achterstandssituaties (vanaf 17 jaar) is er vakscholing;
  • voor baby’s en kleine kinderen van de leerlingen van de vakschool is er een crèche;
  • voor jonge moeders is een speciaal programma ontwikkeld.

Alle deelnemers van Inca Educa zijn afkomstig uit arme gezinnen uit Cusco, een stad met circa 400.000 inwoners in de hooglanden van Peru. De werkloosheid in Cusco is hoog en veel jongeren zijn niet in de gelegenheid zich goed te voor te bereiden op de arbeidmarkt en verlaten het onderwijs voortijdig. Door problemen in het gezin zijn jongeren al vroeg verantwoordelijk voor broertjes en zusjes, tienermoeders haken af om voor hun baby te zorgen, en in veel gezinnen is simpelweg geen geld en/of gelegenheid voor een opleiding aan een van de staatsscholen, laat staan voor de duurdere particuliere instituten, omdat deze jongeren moeten werken voor hun levensonderhoud. Dat maakt deze groep extra kwetsbaar, want zonder opleiding en ontwikkeling is de kans op een baan - en een basisinkomen - heel klein. Inca Educa zet zich in voor deze jongeren door vakopleidingen en stages aan te bieden en de leerlingen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Visie, missie en doelstelling

Lees hier meer over de visie, missie en doelstelling van Inca Educa

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ok