Peru

De vakschool Inca Educa in Cusco wordt efficiënt geleid door een enthousiast team van circa 25 Peruaanse docenten en medewerkers. Het bestuur is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en toekomstplannen van de school.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Luis Alberto de La Torre Salas, voorzitter
 • Giovana Céspedes del Carpio, secretaris (arts)
 • Alcides Jordan Cerda, lid (oud-medewerker politie en oprichter opvang straatjongens)
 • Ir. Marleen Hoogeboom, lid (ambassadeur Inca Educa, ingenieur rurale ontwikkelingssociologie)

Docenten en medewerkers external link

Nederland

De steunstichting Inca Educa in Nederland biedt financiële ondersteuning aan de activiteiten van Inca Educa Peru door het werven van donateurs en fondsen in Nederland.

Bestuur Steunstichting

 • Geert Hoogeboom, voorzitter
 • Bep de Loor, secretaris
 • Hans de Haan, penningmeester
 • Marleen Hoogeboom, ambassadeur
 • Roy Haverkamp, vrijwilliger fondsenwerving
 • Marian Jansen, vrijwilliger secretariële ondersteuning
 • Jan Klumper, vrijwilliger fondsenwerving/communicatie
 • Suzanne Docter, communicatie-adviseur
 • Vivian Schutte, vrijwilliger vertaalwerk

 Privacy

Steunstichting Inca Educa is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Privacyverklaring

 

Doelstelling

Het bekend maken en het financieel ondersteunen van het werk van Inca Educa

Giften

 • De giften aan Inca Educa zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en
 • Inca Educa komt in aanmerking voor een vrijstelling van de heffing van schenkings- en successierecht.
 • De steunstichting wordt erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Algemene data

Datum van oprichting: 30-03-2001
Plaats van oprichting: Apeldoorn
Registratienummer bij KvK: 08097275
RSIN (fiscaal nummer): 80.98.09.394

Contact

Onze contactgegevens vindt u hier.

defile-voor-de-dag-van-Cusco

Visie

Inca Educa positioneert zich als een leidende organisatie op het gebied van vakscholing en integrale ontwikkeling, die bijdraagt aan de verbetering van de levensstandaard van arme tieners, jongeren en jongvolwassenen en daarbij aandacht besteedt aan etnische achtergronden van jongeren.

Missie

Bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme, buitengesloten en kwetsbare jongeren met nadruk op integrale vakscholing, algemene vorming en burgerschapsvorming.

Doelstelling

Bevorderen van het verbeteren van vaktechnische capaciteiten en algemene vorming van jongeren, alsmede het verbeteren van de relatie tussen jonge ouders door het behandelen van thema’s op het gebied van opvoeden & relaties en gendervraagstukken, met als doel jongeren in staat te stellen onder betere voorwaarden op de arbeidsmarkt te integreren en hun besef van rechten en plichten, alsmede hun participatie op sociaal vlak te vergroten.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ok